25 października 2016 miało miejsce szkolenie z zakresu „Orientacji przestrzennej osoby niewidomej” prowadzone przez tyflopedagog, panią Ewę Pierzga. Omówiono najważniejsze zasady pracy z osobą niewidomą oraz przeprowadzono trening orientacji przestrzennej osoby niewidomej z pomocą przewodnika.

Dnia 7 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie z zakresu „Seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie” prowadzone przez psycholog, panią Mariolę Piróg. Zagadnienie jest ważne w kontekście prawidłowego rozwoju psychoseksualnego naszych wychowanków i nie należy go bagatelizować.

Z kolei 9 grudnia 2016 uczestniczyliśmy w szkoleniu z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej” przeprowadzonym przez dyplomowaną pielęgniarkę, panią Magdalenę Penar. Utrwaliliśmy najważniejsze zasady działania świadków zdarzenia, ćwiczyliśmy RKO (Resuscytację Krążeniowo – Oddechową) orz układnie ciała w pozycji bocznej ustalonej. Każdy z nas ma obowiązek prawny udzielania pierwszej pomocy.  Pamiętajmy o tym, że większej krzywdy osobie poszkodowanej nie jesteśmy w stanie zrobić: RATUJEMY ŻYCIE, A NIE ZDROWIE!”.

Ewa Pierzga