W dniach 24 i 25 listopada 2018 roku uczestniczyliśmy wraz z rodzicami naszych wychowanków w szkoleniu z komunikacji wspomagającej i alternatywnej prowadzonym przez panią Agnieszkę Pilch specjalistę AAC.