W dniu 21.04.2023 r. w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Wysokiej odbyło się szkolenie pracowników pt. „Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z całościowymi zaburzeniami rozwoju” prowadzone przez  psycholog, Panią Klaudię Czaplę – Dziedzic.

Uzyskane informacje pozwoliły nam usystematyzować posiadaną wiedzę, którą na pewno wykorzystamy w pracy z wychowankami naszej placówki.

Pani Psycholog dziękujemy za merytoryczne przedstawienie tematu.