Pod hasłem: „Tak, pomagam!” w piątek i sobotę  pracownicy  Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  we współpracy z członkami  Związku  Strzeleckiego „ŁAŃCUCKI STRZELEC” przeprowadzili zbiórkę  żywności w sieci handlowej Biedronka. Zebrana żywność została podarowana osobom potrzebującym: starszym, samotnym, niepełnosprawnym mieszkającym w ŁAŃCUCIE, a także wychowankom NORW Caritas w Wysokiej.