„Pan Jezus już się zbliża,już puka do mych drzwi…”

18 maja o godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym w Wysokiej rozpoczęła się Msza Święta, w czasie której czworo wychowanków naszego ośrodka po raz pierwszy przyjęło Komunię Świętą, byli to: Gabriela, Jakub, Mateusz i Michał. Uroczystą liturgię koncelebrowali: Dyrektor. Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Artur Janiec oraz katecheta, przygotowujący dzieci do sakramentu – ks. Karol Wandas. W czasie homilii ks. Karol podkreślał, że w życiu człowiek zawsze musimy stawiać na pierwszym miejscu Pana Boga oraz  pomagał zebranym zgłębić  istotę Najświętszego Sakramentu. W uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Łańcuckiego – pani Barbara Pilawa-Krauz,  proboszcz parafii Wysoka – ks. Feliks Paściak, ks. prałat Edward Śnieżek, Dyrekcja, Rodzice,  Wychowankowie i Pracownicy Ośrodka.

W tym wyjątkowym dniu ksiądz Artur Janiec podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a pani Wicestarosta wręczyła dzieciom, które przyjęły Sakrament Pierwszej Komunii Świętej pamiątkowe statuetki św. Michała Archanioła. Na koniec ksiądz Feliks Paściak wyraził radość, wynikającą z działalności NORW Caritas na terenie parafii w Wysokiej. Świętowanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w budynku Ośrodka.