W dniu 12 kwietnia 2019 r. Wychowankowie wraz z Pracownikami NORW Caritas w Wysokiej udali się na uroczyste rozstrzygnięcie V edycji konkursu na „Tradycyjną palmę Wielkanocną” do Ośrodka Kultury w Wysokiej. Organizatorami konkursu byli: Centrum Kultury Gminy Łańcut, Ośrodek Kultury w Wysokiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysoka, a także Parafia Wysoka. Głównym celem konkursu było przygotowanie palmy Wielkanocnej w zgodzie z dawnymi tradycjami i obrzędami regionu. Z radością informujemy, iż zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii zbiorowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.

Zwieńczeniem uroczystości była prezentacja fragmentów widowiska ludowego prezentującego obrzędy Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w wykonaniu Zespołu Ludowego „Tkacze” z GOK-u w Wysokiej.