Barbara Kolasa, Ewa Pierzga

22 października 2014 roku w Hotelu Łańcut odbył się po raz siódmy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego. Przegląd zorganizował Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób, głównie były to osoby niepełnosprawne z naszego powiatu wraz z opiekunami i rodzicami oraz pracownicy ośrodków, a także zaproszeni goście.

Wszystkich zebranych powitała Kierownik Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej Janina Surmacz oraz Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec. Niezwykle ważne słowa uznania dla pracy naszego Ośrodka w krótkich przemowach wyrazili: Starosta Powiatu Łańcuckiego Adam Krzysztoń, Burmistrz Łańcuta Stanisław Gwizdak oraz nauczycielka Szkoły Medycznej w Łańcucie Jolanta Szpunar.

Na przeglądzie osoby niepełnosprawne prezentowały swoje talenty muzyczne, aktorskie i plastyczne. Mieliśmy przyjemność obejrzeć występy recytatorskie, wysłuchaliśmy piosenek. Poza tym obejrzeliśmy prace rękodzielnicze wykonane przez podopiecznych z okolicznych ośrodków. Na scenie prezentowali się przedstawiciele: Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie, Polskiego Związku Głuchych w Łańcucie, Zakładu Aktywności Zawodowej Contigo w Woli Dalszej, Świetlicy Wzrastanie w Łańcucie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Stowarzyszenia Perełki oraz naszego ośrodka.

Bardzo miłym uzupełnieniem całego Przeglądu były piosenki wykonywane przez Polski Związek Niewidomych. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy przy każdej nadarzającej się okazji bawili się na parkiecie. Na zakończenie wszystkim wręczono dyplomy, a placówki biorące udział w Przeglądzie otrzymały statuetki oraz drobne upominki.

Zadbajmy wszyscy o to, aby nasze serca zawsze były otwarte na niepełnosprawnych, a nie tylko w ten jeden dzień, ponieważ te osoby też chcą czuć się potrzebne i ważne.