1 lutego w ramach tegorocznej „Szkoły dla Rodziców” odbyły się warsztaty, podczas których uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego warto określać swoje granice oraz jak wpływają one na granice w relacjach rodzinnych, szczególnie na proces wychowania dzieci.

Mariola Piróg