Wielki Post jest czasem naszej refleksji nad cierpieniem Chrystusa, podjętym z miłości do nas – grzeszników. Jako wspólnota Caritas uczymy się postawy miłości, zwłaszcza wobec tych, którzy są mniej samodzielni lub posiadają inne problemy w codziennej egzystencji.

   Rozważania drogi krzyżowej – zarówno na terenie naszego ośrodka, jak też w kościele parafialnym w Wysokiej – są okazją dla nas wszystkich do głębszego przeżycia i ciągłego odkrywania sensu cierpienia i potrzeby bliskości z tymi, którzy jej bardzo potrzebują. W ten sposób stajemy się „Cyrenejczykami” i „Weronikami” dla naszych podopiecznych.