Tak! Przyszła oczekiwana wiosna! Z sukcesem zaobserwowaliśmy jej oznaki na naszym podwórku szkolnym.

Choć słońce długo ukrywało się za chmurami, nasza cierpliwość opłacała się – koło południa wyszło, byśmy mogli wspólnie cieszyć się urokami nowej pory roku.

Ewa Pierzga