25 maja 2017 roku po raz pierwszy do naszej placówki zawitali goście z dalekich Węgier. Byli to przedstawiciele administracji samorządowej z partnerskiej gminy Ököritófülpös w towarzystwie dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut, pana Andrzeja Łobazy.

Powiat Łańcucki prowadzi współpracę z węgierskimi przyjaciółmi już od 2001 roku, a jej celem jest popularyzacja naszego regionu za granicą.

Kierownik Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej, pani Janina Surmacz zapoznała gości z historią, profilem działalności oraz specyfiką pracy placówki. Ponadto, oprowadziła zebrane osoby po budynku Ośrodka, przedstawiając wychowanków i kadrę specjalistów.