XI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego odbył się 15 listopada w Hotelu Łańcut. Osoby niepełnosprawne zrzeszone w 13 organizacjach działających na terenie naszego powiatu mogło zaprezentować swój dorobek artystyczny. Występy sceniczne, wspólnie wykonywane piosenki, układy taneczne i rękodzieło artystyczne – to wszystko można było podziwiać w czasie trwania przeglądu. Organizatorzy tego wydarzenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe w Łańcucie i Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, zaprosili ponad 300 osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i pracujące z nimi osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Białobrzeg, ze Środowiskowego Dom Samopomocy z Łańcuta z filią w Rakszawie, ze Środowiskowy Dom Samopomocy z Łańcuta filia w Rakszawie, z Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas z Łańcuta, z Polskiego Związku Niewidomych, z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe nr 4 powiatu łańcuckiego, z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Żołyni, ze Stowarzyszenia Wspólnota Perełki z Łańcuta, ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łańcucie z oddziałów integracyjnych, Domu Dziennego Pobytu Caritas z Łańcuta, z Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Contigo oraz z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas z Wysokiej. Przegląd rozpoczęliśmy uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego w roku 100-lecia odzyskania niepodległości i rozwiązaniem symbolicznej wstęgi, którego dokonali pani Wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus, pani Dyrektor PCPR Joanna Dubiel-Sowa, ksiądz Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Artur Janiec i pani Kierownik NORW Caritas Janina Surmacz. Wszystkie osoby biorące udział w XI Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki.

W przygotowanie tego wydarzenia zaangażowali się wolontariusze z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie, ze Szkolnego Koła Caritas działające przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie i z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

Dziękujemy wszystkim osobom niepełnosprawnym, które w tym roku brały udział w Przeglądzie oraz wszystkim tym, którzy pomagali w jego organizacji.

Do zobaczenia za rok!