XIII Przegląd Twórczości Artystycznej

Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego

W dniu 16. listopada 2021 roku w Hotelu Łańcut odbył się XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego. W tegorocznej edycji udział wzięło 14 organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami z naszego powiatu. Swoje artystyczne dokonania zaprezentowali: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Żołyni, Dom Dziennego Pobytu Caritas w Łańcucie, Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Łańcucie, Polski Związek Niewidomych Oddział w Łańcucie, Stowarzyszenie Perełki z Łańcuta, Polski Związek Diabetyków Koło Terenowe nr 4 w Łańcucie, Fundacja Contigo Zakład Aktywności Zawodowej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Adoń i My”  oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej.

Podczas imprezy gościliśmy grupę teatralną SŁONECZNA JESIEŃ, która powstała w 2020 roku w Domu Dziennego Pobytu Caritas w Sanoku. Seniorzy przygotowali dla nas spektakl w reżyserii siostry Elżbiety Masztalewicz pt. „Bajka o Królewnie i Drwalu”.

Tegoroczna edycja Przeglądu przybrała nieco inny charakter. Nie mogliśmy spotkać się  osobiście, więc wszystkie organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami z naszego powiatu miały możliwość zaprezentowania siebie i swoich artystycznych dokonań w formie nagrania oraz w postaci m.in. rękodzieła i różnorodnych prac plastyczno – technicznych wyeksponowanych na okolicznościowej wystawie w Hotelu Łańcut. Zgromadzeni w sali bankietowej goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, obejrzeli przygotowane prezentacje poszczególnych placówek. Gościliśmy delegacje z wszystkich organizacji, dla których przygotowane zostały pamiątkowe dyplomy, statuetki i nagrody.

Starosta Powiatu Łańcuckiego Pan Adam Krzysztoń, Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej Ksiądz Prałat Artur Janiec, Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Pan Maciej Szymański Dyrektor Rzeszowskiego Oddziału PFRON, przedstawiciel Pana Kazimierza Gołojucha – posła na Sejm RP – Pan  Mateusz Gargała, pani Janina Surmacz Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej uroczyście otworzyli XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego, wręczając symboliczną płytę z nagraniami.

        Wydarzenie organizowane jest cyklicznie przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Łańcucie oraz Starostwo Powiatowe w Łańcucie. Spotkanie to umożliwia integrację osób z niepełnosprawnościami, wymianę doświadczeń i sprawia radość z dzielenia się swoją pracą, dokonaniami i wykonanym rękodziełem.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym spotkanie to mogło zostać zorganizowane; tym, którzy przygotowali piękne prezentacje placówek; tym, którzy wspólnie z nami oklaskiwali wszystkie występy w Hotelu Łańcut i tym, którzy w swoich placówkach będą podziwiać otrzymane nagrania.

Do zobaczenia na XIV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego w przyszłym roku!