XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych  
Powiatu Łańcuckiego 

 

„Człowiek niepełnosprawny, 

Niezależnie od stanu swojego zdrowia  

i umysłu– jest osobą, 

 w której objawia się wszechmoc  

i wielkość Boga, który jest  

Stworzycielem każdego człowieka” 

                                Św. Jan Paweł II 

 

Z tym jakże prawdziwym mottem 26 października 2023 roku w Hotelu Łańcut odbył się XV Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego, w którym wzięło udział 500 osób. Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia byli: Caritas Archidiecezji Przemyskiej z Dyrektorem Księdzem Arturem Jańcem, Starostwo Powiatowe w Łańcucie ze Starostą Panem Adamem Krzysztoniem, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy Caritas w Wysokiej z Panią Dyrektor Janiną Surmacz oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Panią Dyrektor Joanną Dubiel- Sową. 

Wszyscy uczestnicy zrzeszeni w 17 organizacjach z terenu powiatu łańcuckiego i 9 placówek z terenu Caritas Archidiecezji Przemyskiej, działających na rzecz osób niepełnosprawnych zaprezentowało swój dorobek i zdolności artystyczne. Przedstawienia sceniczne, wspólne śpiewy czy wystawy z rękodziełem- to wszystko można było podziwiać w tym wyjątkowym dniu. Swoje dokonania mieli okazję zaprezentować: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Białobrzegach, Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie, Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Żołyni, Dzienny Dom Pomocy Caritas w Łańcucie, Ośrodek Opieki Dziennej w Wysokiej, Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, Polski Związek Niewidomych Oddział w Łańcucie, Stowarzyszenie Perełki z Łańcuta, Polski Związek Diabetyków Koło Terenowe nr 4 w Łańcucie, Fundacja Contigo Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Adoń i My” , Duszpasterstwo Osób Niesłyszących w Łańcucie, Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Woli Małej, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny i Centrum Rozwoju Plaster Miodu w Wysokiej oraz Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej.             

W tym roku wśród zaproszonych organizacji znalazły się również nowe placówki  prowadzone przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Mieście, Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu, Dom Pomocy Społecznej w Sanoku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce, Dom Dziennego Pobytu w Przychojcu, Dom Dziennego Pobytu w Przemyślu, Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu, Szkoła Podstawowa w Białce oraz Zespół Szkół w Błażowej. 

Dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych mogli również podziwiać, a tym samym uświetnić zaproszeni goście: reprezentujące Posła na Sejm RP Pana Kazimierza Gołojucha– Pani Kinga Bytnar i Pani Bernadetta Woś, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Wicewojewoda Podkarpacki Pan Radosław Wiatr, Starosta Łańcucki Pan Adam Krzysztoń, Wicestarosta Pani Barbara Pilawa– Kraus, Radni, Dyrektorzy i Kierownicy podległych Starostwu instytucji i placówek społecznych, oświatowych i kulturalnych, Burmistrz Miasta Łańcuta Pan Rafał Kumek, Dyrektorzy i Kierownicy podległych Miastu instytucji i placówek społecznych, oświatowych i kulturalnych, z Gminy Łańcut Dyrektorzy i Kierownicy placówek społecznych, oświatowych i kulturalnych, Ksiądz Paweł Konieczny Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Ksiądz Prałat Feliks Paściak Proboszcz Parafii w Wysokiej, Ksiądz Grzegorz Garbacz Proboszcz Łańcuckiej Fary, Wójt Gminy Czarna Pan Edward Dobrzański, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Joanna Dubiel- Sowa, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Pani Jadwiga Cwynar, Komendant Powiatowej Policji w Łańcucie Inspektor Marek Mendoń 

Podziękowania kierujemy w stronę naszych sponsorów i dobrodziejów: Państwu Alfredzie i Anatolowi Wronom z firmy „Ankop” w Łańcucie, Panu Mariuszowi Kuszowi Dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Łańcut,Panu Profesorowi Romanowi Pelczarowi, Doktorowi Hubertowi Sommer oraz Studentom z Uniwersytetu Rzeszowskiego za uświetnienie naszego spotkania występem muzycznym. 

Tak huczne i liczne wydarzenie nie mogło się obyć bez pomocy wolontariuszy. Jak zwykle niezawodni okazali się wolontariusze z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łańcucie, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie, wolontariusze z Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie. Dziękujemy również pracownikom Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości. 

Osoby niepełnosprawne które występowały na scenie otrzymały prezenty, a wszystkim organizacjom biorącym udział w przeglądzie wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy i upominki.  

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom XV Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego oraz osobom, które zaangażowały się w jego organizację.