XXII Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam”

W dniach 17-18.03.2023 r. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas w Wysokiej przeprowadził zbiórkę żywności w czterech sklepach na ternie Łańcuta.

W akcję włączyli się: Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie z opiekunem – Panią Agnieszką Szpunar oraz Orlęta i Strzelcy należący do samodzielnego plutonu ZS Strzelec JP im. 10 PSK z Łańcuta na czele z Panem Marcinem Szylarem – Chorążym ZS, Dowódcą samodzielnego plutonu ZS Strzelec JP im. 10 PSK z Łańcuta. Udało się zebrać 120 kg żywności.

Zebrane produkty zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych w Ośrodku zajęć kulinarnych oraz zostały przygotowane paczki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do naszej placówki.