„Muzyka jest dobra na wszystko…”

Warto zacząć od tego, że muzyka jest obecna w życiu dziecka od najmłodszych lat. Już w okresie prenatalnym dziecko jest w stanie słyszeć dźwięki, a po urodzeniu muzyka staje się jednym z pierwszych bodźców, które wpływają na rozwój dziecka. Dźwięki muzyczne stymulują rozwój słuchu, uczą dziecko rozróżniania dźwięków i wpływają na rozwój mowy. Stanowi źródło doświadczeń, związanych zarówno z ciałem, jak i umysłem, a jej wpływ na emocje jest bezpośredni. Poprzez swą wielowymiarowość muzyka trafia w swoisty sposób do każdego dziecka. Ruch jest nieodłącznym elementem zajęć muzycznych wśród dzieci, co pozostaje w ścisłym związku z ich rozwojem fizycznym.

   Tworzenie muzyki wyrażonej w swobodnej i naturalnej improwizacji pozwala dziecku na przeżycie wielu doświadczeń muzycznych i pozamuzycznych, wspomaga poszczególne sfery rozwojowe oraz pozwala nawiązać niewerbalny kontakt innymi. Jeżeli dziecko jest zaangażowane w proces tworzenia, to w jego trakcie zostają pobudzane i rozwijane umiejętności poznawcze, społeczne, motoryczne oraz emocjonalne.