W zajęciach z rehabilitacji ruchowej uczestniczą wszyscy wychowankowie naszego Ośrodka.  Zajęcia prowadzone są indywidualne jak i grupowo. Terapia opiera się na zestawach ćwiczeń opracowanych i dobranych indywidualnie dla każdego podopiecznego.  Celem terapii jest wzmacnianie mięśni, poprawa kondycji, jakości życia, przywracanie i utrzymanie w miarę możliwości zaburzonych funkcji, przystosowanie do jak największej samodzielności, zminimalizowanie objawów niepełnosprawności oraz korygowanie istniejących zaburzeń.

Podczas rehabilitacji ruchowej terapeuci wykorzystują różne metody terapii, różnego rodzaju ćwiczenia, przybory oraz inne przyrządy.