Dnia 8 lipca o godzinie 9 w Kościele Parafialnym w Wysokiej ks. dyrektor Artur Janiec oraz ks. katecheta Karol Wandas odprawili Mszę Świętą kończącą rok szkolny 2015/2016.

Wychowankowie naszego Ośrodka wspólnie ze swymi opiekunami oraz rodzicami dziękowali Bogu za kolejny rok pracy i nauki oraz prosili o spokojny czas wakacyjnego odpoczynku, uroczystość zakończyła się rozdaniem dyplomów.