„W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta,

żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie.

Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 

Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret,

do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem,

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,

żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,

gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

                                                                                                                                                                                                    Łk. 2, 1–7 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 życzymy pokoju Chrystusowego,

 zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie

 jak najwięcej Łask Bożych. 

Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie

 Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-

-Wychowawczego Caritas w Wysokiej