2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Jej Wysokości małżonki emira Kataru i jest obchodzone corocznie dzięki rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ od 21 stycznia 2008 roku. Od pewnego czasu cały kwiecień uznawany jest za miesiąc Świadomości Autyzmu i nazywany jest niebieskim miesiącem na znak niebieskiego koloru – symbolu solidarności z osobami zmagającymi się z autyzmem.

Obchody Dnia Świadomości Autyzmu mają na celu przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej oraz wiedzy na temat samego autyzmu i zaburzeń wchodzących w skład tzw. spektrum autyzmu. Jednak najważniejszą ideą tego święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób zmagających  się z tym zaburzeniem.  Coroczne obchody mają „zachęcić do podejmowania takich działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.” (słowa sekretarza generalnego ONZ wygłoszone w przesłaniu z 2 kwietnia 2012 roku)

Zaburzenia spektrum autyzmu tworzą zespół zaburzeń, u podstaw którego znajduje się nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, komunikacją z drugą osobą, postrzeganiem otaczającego świata według zasad uznawanych za powszechnie przyjęte.  Nie rozumieją relacji społecznych, w odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Osoby z autyzmem zmagają się zazwyczaj nie tylko z samym zaburzeniem, lecz także z niezrozumieniem ze strony otoczenia.  Dlatego niezmiernie ważne jest uwrażliwianie środowiska na specjalne kompetencje i potrzeby osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Temu służy niebieski miesiąc kwiecień.