Po górach, dolinach rozlega się dzwon,

Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ave, ave, ave Maryja.

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja…

Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi. W polskiej tradycji codziennie odprawiane są nabożeństwa majowe, tak też jest i w naszym Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym Caritas w Wysokiej.

Na naszym placu, obok altanki, wśród różnokolorowych kwiatów, stoi piękna figurka Najświętszej Maryi Panny. Przy sprzyjającej pogodzie spotykamy się wokół niej i wspólnie wychwalamy Matkę Bożą, śpiewamy Litanię Loretańską oraz wzywamy jej orędownictwa.

Nazwa wspomnianej litanii, pochodzi od nazwy miasteczka Loreto, we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku właśnie do Loreto został przeniesiony przez aniołów Domek Nazaretański, w którym przyszła na świat Najświętsza Panienka.

Matko Boga, Królowo Świata, Matko ludzi – módl się za nami!