Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną, której celem jest poprawa funkcjonowania tkanek i systemów fizjologicznych za pomocą taśm.
Kinesiotaping ma działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, normalizujące na napięcie mięśniowe (zwiększająco lub zmniejszająco), korekcyjne, stymulujące (tworzące tzw. pamięć mięśniowa).


Metodę te można stosować zarówno dla małych dzieci, które mają między innymi problem ze ssaniem lub inne dysfunkcje związane z funkcjonowaniem i budową artykulacyjnego, jak i dla osób dorosłych po przebytych urazach lub chorobach neurologicznych. Kinesiotaping stosowany jest również jako wsparcie leczenia ortodontycznego, laryngologicznego, czy stomatologicznego.
Szczególnie wskazana jest ta metoda w przypadku: mózgowego porażenia dziecięcego, licznych zespołów genetycznych (m.in. Zespół Downa, Edwardsa), udaru mózgu, autyzmu, urazu czaszkowo – mózgowego, dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym.
Najważniejszym skutkiem stosowania tej metody jest korygowanie i utrwalenie skorygowanej pozycji narządów artykulacyjnych oraz stymulowanie ich do podejmowania właściwych funkcji.
W naszym Ośrodku wychowankowie mają zastosowaną metodę Kinesiotapingu, by stymulować narządy artykulacyjne do właściwej pracy oraz do podejmowania przypisanych im funkcji i zadań.