,,W karnawale czas na bale!”

Ostatki w Ośrodku upłynęły pod znakiem dobrej zabawy. Wychowankowie grup rewalidacyjnych doskonale bawili się na balu. Muzyka, taniec i śpiew to motywy przewodnie naszego świętowania.

Natomiast podopieczni z grup edukacyjno – wychowawczych na swój „bal” udali się do ,,Kina za Rogiem”. Wzięli udział w seansie filmowym, gdzie śledzili losy ,,Belli i Sebastiana” czy to śmiejąc się, wzruszając czy też wstrzymując oddech, oglądając przygody głównych bohaterów.