W dniu 17.02.2023 r. w NORW Caritas w Wysokiej, odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia wychowanków w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/23. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Joanna Dubiel-Sowa, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, która przeprowadziła szkolenie dla rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci NORW Caritas w Wysokiej, dotyczące pozyskiwania funduszy z PFRON.