W dniu 7 lutego 2016 roku w Kościele Parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Wysokiej młodzież  z gimnazjum przyjęła sakrament bierzmowania. Udzielił go nasz rodak ksiądz biskup Adam Szal.

Wśród osób bierzmowanych była także wychowanka naszego Ośrodka, Aleksandra.

Barbara Kolasa, Ewa Pierzga