Specjalnie dla podopiecznych i pracowników NORW Caritas w Wysokiej odbywa się raz w miesiącu msza święta. Taka też miała miejsce dzisiaj, tj. 12 grudnia 2014 roku w kościele parafialnym w Wysokiej. Rozpoczęła się od pochodu dookoła kościoła z lampionami w ręku.

Celebrujący mszę, ksiądz Karol, nawiązał do symboliki Adwentu, tłumacząc dzieciom znaczenie takich przedmiotów jak np. świeca adwentowa. Namawiał do obdarowania Boga modlitwą, śpiewem, lekturą Pisma Świętego lub pracą nad słabością. „Aby coś pięknego się mogło zrodzić, trzeba pracy, wysiłku” — przekonywał — „Gdy chcemy dać coś pięknego Panu Bogu, musimy ponieść jakiś trud.” Ksiądz chciał zainspirować dzieci do powierzenia Bogu swoich serc. Symboliczny wydźwięk miało złożenie w darze przygotowanych na tę okazję prac plastycznych w formie serc.