Za nami trzy miesiące chodzenia do szkoły. Dla osób związanych z projektem „Szansa lepszego rozwoju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był to intensywny okres pracy, rozwoju i satysfakcji — zarówno dla jego uczestników, jak i pracowników. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Przemyślu z myślą o dzieciach z zaburzeniami funkcjonowania zmysłów. Bierze w nim udział dziewięcioro wychowanków Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej. Wszyscy z nich zakwalifikowali się do dwóch rodzajów sobotnich zajęć — grupowych i indywidualnych. Dotychczas przeprowadzonych zostało 12 godzin dydaktycznych specjalistycznych zajęć grupowych oraz 6 godzin dydaktycznych zajęć indywidualnych z każdym uczestnikiem projektu.
W ramach zajęć grupowych dzieci ćwiczyły orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała oraz usprawniały funkcje słuchowe. Forma zajęć wpłynęła pozytywnie także na ich umiejętności komunikacyjne. Na zajęciach indywidualnych miały szansę poprawić funkcjonowanie zmysłów oraz ich integrację. Nie zabrakło także stymulacji proprioceptywnej i przedsionkowej.

Warto wspomnieć, iż w ramach projektu zakupiony został specjalistyczny sprzęt służący realizacji założonych celów oraz przygotowana sala integracji sensorycznej.

Zajęcia odbywać się będą do czerwca 2015 roku.

 

Obejrzyj album ze zdjęciami tutaj:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823046357761586.1073741832.441839652548927&type=3