Wysoka, 2020-11-09

DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE NORW CARITAS!

Informuję, że od 10.11.2020 do 20.11.2020  zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze zespołowe i indywidualne w domu wychowanka oraz terapie prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju będą również  prowadzone zdalnie.

Zapraszam wszystkich wychowanków i rodziców do korzystania z materiałów, które codziennie są umieszczane przez wychowawców i specjalistów na dysku, który znajduje się na stronie internetowej ośrodka. Zachęcam również do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej m.in. kontakt telefoniczny, SMS, MMS, e-mail,  skype, discord, facebook, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, a wychowankiem lub rodzicem, jak również wsparcie rodziców i dzieci w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Zapraszam również do kontaktu mailowego lub telefonicznego  ze mną.

Pozdrawiam bardzo serdecznie

Janina Surmacz

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej