Kinezjologia edukacyjna

   Określana inaczej jako gimnastyka mózgu, to metoda terapeutyczna stworzona przez doktora Paula Dennisona. Kinezjologia znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń ruchowych i zaburzeń uwagi oraz w walce ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

   Kinezjologia wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne, np.: kreślenie leniwych ósemek, ruchy naprzemienne, rysowanie oburącz w celu zintegrowania pracy umysłu i ciała.

   Metoda ta  nie służy tylko usprawnieniu uczenia się zdrowych dzieci, ale także w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo (ADHD), z dysleksjądysgrafiądysortografią i dyskalkulią oraz w celu poprawienia pamięci czy koncentracji uwagi.