Metoda „Porannego kręgu” czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku

„Poranny Krąg” jest metodą, którą określamy, jako wielozmysłową. Metoda ta umożliwia poznawanie świata poprzez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie oraz smakowanie, czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Podstawą tworzenia „Porannego Kręgu” jest świat przyrody, ponieważ to on jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.

Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi – te zaczerpnięte z natury.

Metodę „Porannego Kręgu” dostosowuje się do możliwości i potrzeb wychowanków danej grupy i zespołu.