W dniu 18.11.2022 r. odbyło się spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców i Opiekunów Prawnych Wychowanków NORW Caritas w Wysokiej. Spotkanie poprowadziła Pani Adwokat Anna Maziarz. Na spotkaniu poruszono następujące tematy:

  • Aspekty prawne opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie;
  • Obowiązki prawne rodzica, którego prawa zostały pozbawione lub ograniczone wobec niepełnosprawnego dziecka (kwestie finansowe, decyzyjne).