Czekamy na Niego cały rok… A On zawsze o nas pamięta!

My także pamiętamy o pomocnikach Świętego Mikołaja i chcemy wszystkim serdecznie podziękować za pamięć i wspaniałe prezenty. 

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy pod adresem Wykładowców i Studentek Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół w Wysokiej.

 Nasi Wychowankowie postanowili także obdarować Świętego Mikołaja i jego Wysłanników słodkim upominkiem.