W piątek, 18. marca, społeczność Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej zebrała się na Mszy Świętej w kościele parafialnym pw. Św. Małgorzaty i Św. Walentego w Wysokiej.

Nabożeństwo odprawił i Słowo Boże skierował do nas katecheta – ksiądz Damian. Ukazał nam szczególny wymiar przeżywanego obecnie Wielkiego Postu jako czasu, w którym częściej niż zwykle zwracamy swe oczy ku cierpiącemu za nasze grzechy Chrystusowi.

Szczególną modlitwą objęliśmy ogarniętą wojną Ukrainę, prosząc o dar pokoju i bezpieczeństwa dla jej mieszkańców oraz modliliśmy się za tych, którzy na co dzień pomagają przybywającym do naszego kraju, szukającym schronienia i ratunku ludziom.

Królowo Pokoju – módl się za nam!!!