Nie mówię, ale Mogę wskazywać Wzrokiem.

Nie mówię, ale Mogę wykonywać Gesty.

Nie mówię, ale Mogę pokazywać Symbole.

Nie mówię, ale Mogę korzystać z Komunikatora.

NIE MÓWIĘ, ALE MOGĘ KOMUNIKOWAĆ SIĘ !

To właśnie jest AAC!

Październik to miesiąc, który na całym świecie jest poświęcony AAC. „A co to takiego?” – może ktoś zapyta. AAC, czyli alternative and augmentative communication, oznacza komunikację zastępczą (alterntive communication) i wspomagającą (augmentative communication). Obecnie terminu AAC używa się w Polsce coraz powszechniej.