Jedną ze szczególnie lubianych przez naszych Podopiecznych aktywności, są zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Jest to niezwykłe miejsce, w którym znajdują różne urządzenia i obiekty, stymulujące rozwój wszystkich zmysłów, m. in. za pomocą muzyki, łagodnych wibracji i dźwięków oraz efektów świetlnych. Zajęcia prowadzone w Sali Doświadczania Świata umożliwiają wychowankom odbieranie nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych, a także wyciszenie się i odpoczynek.