Październik jest miesiącem szczególnym dla wszystkich Polaków. W tym czasie odmawiając różaniec oddajemy się opiece Maryi, ale też powracamy wspomnieniami do dnia 16.10.1978r., kiedy cały świat usłyszał radosne: „Habemus papam!” („Mamy papieża!”). Został nim Polak, kard. Karol Wojtyła. Jako papież przyjął imię Jan Paweł II. Całą swoją posługę zawierzył Matce Bożej – jego dewizą zostały słowa: „Totus Tuus” („Cały Twój”), a modlitwa różańcowa stała się tego wyrazem.

  

Jan Paweł II dokonał wielu rzeczy, na jakie nie odważył się dotąd żaden z jego poprzedników. Był wyjątkowym człowiekiem i niezwykłym kapłanem – księdzem
i przyjacielem. Ukochał zwłaszcza dzieci, o których mówił, że „są najcenniejszym skarbem rodziny ludzkiej”, choć najbardziej kruchym i bezbronnym.

Wyrazem troski o dzieci i młodzież i ich nieustanny rozwój jest obchodzony każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem, zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II, a także możemy wesprzeć materialnie fundusz stypendialny dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, którzy nazywani są mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, a wsparcie ich – wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Święty Janie Pawle II- módl się za nami!