Oto Bóg jest zbawieniem moim!
Będę miał ufność i nie ulęknę się,
Bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan.
On stał się dla mnie zbawieniem!
                                                                                                              Iz 12,2

Dnia 08. października spotkaliśmy się w kościele parafialnym w Wysokiej na Mszy Świętej sprawowanej w intencji Księdza Dyrektora Artura z okazji jego imienin. Mszę Św. odprawił i homilię wygłosił ksiądz Damian – nasz katecheta. W nabożeństwie uczestniczyli wychowankowie Ośrodka razem z Panią Dyrektor, pracownikami i rodzicami.
Wszyscy pięknie modliliśmy się polecając naszego Solenizanta opiece Matki Bożej Różańcowej.