Październik to niezwykły miesiąc poświęcony Maryi. Poprzez odmawianie różańca łączymy się duchowo z Najświętszą Maryją Panną. Różaniec to prosta i doskonała pod każdym względem modlitwa. Człowiek włącza się w nią nie tylko przez ciało, duszę i głos, ale także przez umysł i serce. W modlitwie tej uzupełniają się i łączą wszystkie rodzaje modlitwy: pochwalna, błagalna, wstawiennicza, dziękczynna oraz uwielbienia.

Święty Jan Paweł II o modlitwie różańcowej pisał:

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.”

Codziennie w naszym Ośrodku wspólnie odmawiamy różaniec. Przy sprzyjającej pogodzie gromadzimy się wokół figury Najświętszej Panienki na terenie Ośrodka.

Matko Boża Różańcowa- módl się za nami.