W dniu 01. 12. 2019 r. wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Caritas w Wysokiej wraz z Panią Dyrektor, wychowawcami, opiekunami i rodzicami udali się do nowopowstałego Domu Pomocy Społecznej Caritas „Światło Nadziei” w Sanoku na inaugurację ogólnopolskiej akcji Caritas i Telewizji Polskiej pt. „Polska Pomaga”.

Wydarzenie to rozpoczęło coroczną akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w której poprzez nabywanie świec na stół wigilijny można wesprzeć różne formy działalności Caritas, m.in. wsparcie dzieci i młodzieży w rehabilitacji i leczeniu.

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.