W obecnym roku szkolnym grupy: I edukacyjno – wychowawcza i III rewalidacyjno – wychowawcza spotykają się na wspólnych zajęciach. W ramach zajęć rozwijających kreatywność i zajęć z żywiołami odbywają się warsztaty kulinarne, stylizacji paznokci a także opieka nad akwarium.

Ten wspólnie spędzony czas pozwala nam na głębszą integrację, epiej się poznać, uczy wzajemnej pomocy oraz praktycznych umiejętności społecznych.