24 maja 2017 roku miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej placówki. O godzinie 11:00 ksiądz proboszcz Feliks Paściak wraz z księdzem prałatem Edwardem Śnieżkiem i księdzem katechetą Marcinem Ziobro, uroczyście poświęcili figurkę Matki Bożej Fatimskiej, która znajduje się w ogrodzie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej.

W tej uroczystości uczestniczyli wszyscy pracownicy, wychowankowie i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Wspólnie odmówiliśmy litanię do Matki Bożej i śpiewaliśmy pieśni Maryjne.

„Oddajemy Tobie Pani

Swe rodziny, wolność swą,

I z różańcem w naszych rękach

Chcemy pełnić wolę Twą.”