19 maja 2017 roku wychowankowie wraz z wychowawcami, opiekunami NORW Caritas w Wysokiej udali się na cmentarze do Markowej i Gaci.
Odwiedziliśmy zmarłych kolegów Mateusza i Krystiana. Na miejscu zostały zapalone znicze i złożone kwiaty, wspólnie odmówiliśmy modlitwę.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na pyszne lody w Markowej.