W dniach od 12 do 14 lutego 2016 roku uczestniczyliśmy w rekolekcjach pracowników Caritas Archidiecezji Przemyskiej, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Caritas w Zboiskach k. Sanoka.

Nauki poprowadził ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu ks. dr Jan Szeląg. Cenne porady „perełki” skierowane do nas postaramy się realizować w codziennym życiu.

Dziękujemy serdecznie ks. dyrektorowi Arturowi Jańcowi, wicedyrektorowi ks. Januszowi Zajdlowi oraz wicedyrektorowi ks. Witoldowi Burdzie za zorganizowanie rekolekcji oraz towarzyszenie nam podczas ich trwania. Bóg zapłać.

 Barbara Kolasa, Ewa Pierzga