26 lutego odbyło się spotkanie śródroczne dla Rodziców i Opiekunów naszych podopiecznych. W Ośrodku gościliśmy panią Joanną Dubiel – Sowę Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, która poinformowała Rodziców i Opiekunów o możliwościach dofinansowania specjalistycznych sprzętów oraz wyjaśniła wszelkie wątpliwości z tym związane. Odwiedził nas wówczas pan Łukasz Niemiec przedstawiciel firmy Orto-Res, który zaprezentował wózki i specjalistyczne siedziska.

Rodzice mogli porozmawiać z wychowawcami i specjalistami pracującymi na co dzień z ich dziećmi.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie.