Spotkania indywidualne Rodziców Wychowanków z psychologiem w Niepublicznym Ośrodku Caritas w Wysokiej

   W dniu 30 stycznia 2024 roku odbyły się indywidualne rozmowy Rodziców z psychologiem pracującym w NORW Caritas w Wysokiej. Realizowano je w ramach kolejnego etapu wzajemnego budowania współpracy i porozumienia służącego Wychowankom Ośrodka. Podejmowano wiele tematów stanowiących podstawę dalszego postępowania z Dzieckiem, jak również kontynuacji współdziałania w następnych miesiącach. Uwagę poświęcano wspólnym, skoordynowanym działaniom Rodziców, nauczycieli i innych specjalistów pracujących z Wychowankiem. Analizowano zakres podjętych działań, akcentowano pozytywne rozwiązania, nie unikając zarazem dyskusji na temat nurtujących Rodziców kwestii. Opis konkretnych zachowań Dziecka, służył przede wszystkim zapobieganiu różnorodnym wtórnym dysfunkcjom i nieprawidłowościom rozwojowym.

   Wzajemny szacunek dla uczuć, potrzeb i pragnień Dziecka stanowić będzie nadal podstawę pracy odwołującej się do doświadczania, wzbudzania zainteresowania otoczeniem. Istotnym jej elementem będą inne (poza mową) kanały komunikacyjne: oddech, sygnały płynące z ciała, wyraz oczu, mimika, postawa – układ ciała, gestykulacja, odgłosy nieartykułowane.

   Wyrażając uznanie dla Państwa postawy rodzicielskiej, wzrastającej frekwencji stanowiącej odpowiedź na zaproszenie do spotkania, dziękuję za pomoc i współdziałanie w najważniejszej kwestii, jaką jest dobro Państwa Dziecka.

                                                                                                                                           dr  Ewa Barnaś-Baran