W dniu 11 grudnia 2020 r. uroczyście rozdano dyplomy i nagrody przyznane w konkursie pt. ,,Świąteczna kartka”. Uczestnicy już nie mogli doczekać się tego wydarzenia,  a podekscytowanie udzielało się każdemu. Wszyscy obecni wychowankowie zebrali się w holu głównym Ośrodka, gdzie Pani Dyrektor, wraz z jury i organizatorami, wręczyła laureatom oraz wyróżnionym nagrody i pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie zostały zrobione wspólne zdjęcia.

Wszystkim dziękujemy za udział w naszym konkursie. Zwycięska praca, której autorem jest Radosław, stała się oficjalną kartką świąteczną Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego Caritas w Wysokiej i wraz z życzeniami zostanie rozesłana do Naszych Przyjaciół- osób i instytucji współpracujących z naszą placówką.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Rodziców i Opiekunów naszych wychowanków za wszelką pomoc w wykonaniu prac konkursowych, także podczas nauki zdalnej.

Poniżej prezentujemy prace laureatów.