Od 2007 roku 2 kwietnia jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy jej Wysokości Mozah, małżonki emira Kataru Hamada ibn Chalifa  as-Sani, a poparło je Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Autyzm jest poważnym, całościowym zaburzeniem rozwoju,  obejmującym sferę  poznawczą, emocjonalną i społeczną. Słowo „autyzm” pochodzi z greki od autós – ,,sam”. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, a to oznacza, że w naszym kraju żyje ok 400 tys. osób z tym zaburzeniem.