W związku z pandemią, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zajęcia w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym Caritas w Wysokiej zostały czasowo zawieszone. Wychowawcy i specjaliści kontaktują się mailowo i telefoniczne z wychowankami poprzez rodziców i opiekunów. Na stronie Ośrodka na bieżąco umieszczamy materiały edukacyjne przygotowane przez wychowawców i specjalistów .

W dniu 01.04.2020 r. pracownicy Ośrodka przekazali naszym podopiecznym i ich rodzinom paczki żywnościowe przygotowane przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, a także życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Janina Surmacz

Dyrektor NORW Caritas w Wysokiej