W sobotę 21 marca 2020 r. obchodzony był Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, ustanowiony w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, od 2012 r. pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Data Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa nie jest przypadkowa – jej zapis (3/21) symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tego syndromu – stad 21.03. Zespół Downa inaczej określany trisomią chromosomu 21 jest chorobą genetyczną opisaną przez brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa. W Polsce żyje około 60 tys. osób z trisomią 21.