22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Święto ma na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą Planetę.

   Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 roku i zakończył się dużym sukcesem między innymi dzięki temu, że ideą zarazili się młodzi ludzie aktywnie walczący o pokój i lepszy świat. Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kraju wyszło 20 milionów ludzi domagających się troski o środowisko. Uznaje się, że tego dnia narodził się ruch ekologiczny, który kontynuując protesty sprawił, że politycy musieli zająć się po raz pierwszy tak oczywistymi z dzisiejszej perspektywy tematami, jak czystość wód i powietrza. Dzień Ziemi organizowany był w różnych krajach, lecz w pełni globalny stał się dopiero w 1990 roku. Zmobilizował wówczas 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. W 2000 roku głównym tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu i zaprzestanie jego negowania przez polityków, domagali się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia gospodarek świata na odnawialne źródła energii.           

           

    Dzień Ziemi wpływa na zwiększenie społecznej ekoempatii. Ekoempatia odnosi się do naszej zdolności odczuwania i rozumienia środowiska naturalnego oraz wszystkich istot, które je zamieszkują. Dzięki niej nie tylko rozumiemy, jak nasze działania wpływają na planetę – dostrzegamy także jej prawdziwe piękno i różnorodność. Przekłada się to na zwiększenie motywacji do podejmowania działań na rzecz ochrony Ziemi. Szczególnie ważne jest, by ekoempatię rozwijać już od najmłodszych lat. Poprzez praktyczne działania na rzecz środowiska, dzieci uczą się doceniać i szanować przyrodę oraz rozwijać empatyczną więź z jej różnorodnością.

               W związku z tym, iż edukacja ekologiczna pomaga dzieciom wyrabiać eko nawyki również Podopieczni naszego Ośrodka zostali  nią objęci. Z ogromnym zaangażowaniem Wychowawcy organizowali wiele zajęć dotyczących ochrony naszej Planety. Podopieczni z zapałem wykonywali m.in. prace plastyczne. Ponadto wyświetlano Im filmowe projekcje, prezentacje multimedialne oraz warsztaty edukacyjne o ochronie środowiska.